XE TẢI ĐÔNG LẠNH 2 TẤN || KIA FRONTIER K250L ĐÔNG LẠNH || XE TẢI KIA ĐÔNG LẠNH TẢI TRỌNG 1T990

Mã sản phẩm: MSP1151
Giá: Liên hệ
Số lượng:
XE TẢI ĐÔNG LẠNH KIA K250L TẢI TRỌNG 1T990KG, THÙNG DÀI 4M420, HỆ THỐNG LÀM LẠNH CITIMAX400 VỚI KHẢ NĂNG LÀM LẠNH -18 ĐỘ